Website keniadagen1.JPG

DE KENIADAGEN WAREN EEN GROOT SUCCES!

 

IN HET KORT

De Keniadagen 2022 zijn bedoeld als contactdagen, om expertise te delen, krachten te bundelen, elkaar te versterken, te leren van elkaar én te netwerken, voor Kleine Goede Doelen Organisaties (ANBI/CBF) die betrokken zijn bij maatschappelijke projecten in Kenia. Zij zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan gespreksrondes met actuele en relevante onderwerpen en er zullen verschillende interessante, deskundige sprekers zijn. De planning van de Keniadagen ziet er als volgt uit:

29 juni:

Gespreksronde over Landbouw, Veeteelt & Water
Gespreksronde over Gezondheidszorg

30 juni:

Gespreksronde over Onderwijs

Gespreksronde over Geld & ondernemerschap


6 juli

Plenaire dag met bijzondere gasten en tijd om te netwerken

Aan de Keniadagen zijn geen kosten verbonden.

Lunch en vervoer op eigen kosten.

Website keniadagen2.jpg
 

GEEF JE OP VOOR DE KENIADAGEN 2022

Het evenement voor Particuliere Initatieven met een project in Kenia!

29 juni 09.30 tot 12.00 uur        

Gespreksronde over 

Landbouw, Veeteelt & Water


29 juni 13.30 tot 16.00 uur        

Gespreksronde over Gezondheidszorg


30 juni 09.30 tot 12.00 uur        

Gespreksronde over Onderwijs

30 juni 13.30 tot 16.00 uur        

Gespreksronde over Geld & Ondernemerschap


6 juli 10.00 uur tot 16.00 uur    

Plenaire dag met bijzondere gasten en tijd om te netwerken

Aan de Keniadagen zijn geen kosten verbonden.

Lunch en vervoer op eigen kosten.

De locatie waar de Keniadagen gehouden worden is de nieuwe Raadszaal van het Stadhuis in Tilburg.

Meer info ontvangt u wanneer u zich heeft opgegeven.

Bedankt voor de inzending!

 

HET PROGRAMMA VAN DE KENIADAGEN 2022

LANDBOUW, VEETEELT EN WATER
29 JUNI VAN 09.30 TOT 12.00 UUR

Professor dr. Walter de Milliano, plant patholoog en gewasspecialist, opent de gespreksronde met een inleiding van een half uur over Landbouw, Veeteelt en Water. De gespreksronde na zijn presentatie is onder leiding van Martine Stoppelenburg (BIS Bureau internationale Samenwerking). Heeft uw project raakvlakken met het thema of bent u gewoon geïnteresseerd in de onderwerpen, meldt u zich aan om meer te leren over landbouw, veeteelt en water, zowel van een deskundige als van elkaar!

Wetenschapper en akkerbouwer Walter de Milliano is een vooraanstaande autoriteit op het gebied van plantenziektekunde en gewasoptimalisatie. Zijn onderzoeken zijn gericht op veredeling en optimalisatie van gewassen op het Afrikaanse platteland. In zijn loopbaan heeft hij gewerkt voor het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) en heeft hij lesgegeven aan de Universiteit van KwaZulu-Natal.


Naast het werk op zijn eigen boerderij in Oostburg, stelt hij zijn tijd, kennis en ervaring beschikbaar voor diverse nevenfuncties op het gebied van biodiversiteit en duurzaamheid. Zo is hij lid van de Raad van Bestuur van de Africa Harvest Biotech Foundation International en is hij adviseur van ondernemersplatform Fairchar.com, dat zich inzet voor CO2-reductie en innovatieve oplossingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat.


Op de Keniadagen komt Walter vertellen over zijn werkervaring in Afrika en is hij van harte bereid om zijn kennis te delen met initiatiefnemers op het vlak van landbouw, veeteelt en water.Martine Stoppelenburg, medeorganisator van de Keniadagen en directeur van fondsenwervingsadviesbureau BIS Bureau Internationale Samenwerking, zal de verdere gespreksronde leiden. U krijgt van haar de kans om uw vragen te stellen aan Walter, uw eigen kennis en ervaring te delen en met elkaar in discussie te gaan. Elke bezoeker van de Keniadagen 2022 krijgt bovendien een exemplaar van haar boekje ‘Samenwerking in Ontwikkeling’, dat wordt uitgebracht in het kader van het 20-jarig bestaan van BIS Bureau Internationale Samenwerking.

GEZONDHEIDSZORG
29 JUNI VAN 13.30 TOT 16.00 UUR

Margot Kam en Cécile Kam van Amref Flying Doctors openen de tweede gespreksronde over Gezondheidszorg met  een inleiding van een half uur. Gespreksleider van deze ronde is Joyce Browne, arts, epidemioloog en Assistant Professor aan het UMC Utrecht. Margot, Cécile en Joyce zijn ontzettend benieuwd wat er zoals leeft bij u. Graag gaan zij samen met de deelnemers dieper in op uw vragen en ervaringen!

Amref Flying Doctors werkt met gedrevenheid en lef aan een gezond en sterk Afrika. Want wie gezond is, kan goed voor zichzelf zorgen en ontsnappen aan armoede.  In 1957 begonnen wij als Flying Doctors. Artsen vlogen naar afgelegen gebieden in Afrika om mensen medische zorg te verlenen. Inmiddels zijn we de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie. We vliegen nog steeds maar we doen véél meer. We leiden zorgverleners op, zorgen voor basiszorg en geven voorlichting. Ook praten we met overheden en werken we samen met andere goede doelen en bedrijven. Want we willen dat de verbeteringen in de gezondheidszorg blijvend zijn. 

We hebben kantoren in Ethiopië, Kenia, Malawi, Oeganda, Senegal, Tanzania, Zambia, Zuid-Afrika en Zuid-Soedan. Maar via onze programma’s bereiken we ruim 30 Afrikaanse  landen. Daarnaast hebben we 11 kantoren in Europa en Noord-Amerika. Hier houden we ons bezig met het inzamelen van donaties en brengen we ons werk onder de aandacht van de bevolking en politiek. 


Op 29 juni zal Margot Kam (en versterkt door Cecile Kam) de gespreksronde over Gezondheidszorg leiden. Zij zal uitgebreid kunnen vertellen over ons programma in Kenia inzake het stoppen van harmful practices bij meisjes, empoweren van jonge vrouwen in combinatie met WASH, Health en menstruele hygiëne in meenemen. Tevens zullen Margot en Cecile ingaan op vragen van de deelnemers.Joyce Browne, arts en epidemioloog, zal de gespreksronde leiden en zal hiervan, net als de andere gespreksleiders, op de plenaire dag verslag uitbrengen. Haar onderzoeken richt zij op de aanhoudende mondiale ongelijkheid in reproductieve, maternale en perinatale gezondheid. Zij streeft in haar werk bij het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht onder meer naar gelijkheid in moeder- en kindzorg. Zij is (mede)oprichter van het Nederlands Global Health Film Festival, voorzitter van het Global Health Kenniscentrum, lid van de Raad van Toezicht van Simavi, en adjunct-redacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Global Heart van de World Health Federation. Wij zijn trots om Joyce te ontvangen!

 

ONDERWIJS
30 JUNI VAN 09.30 TOT 12.00 UUR
(ENGELSTALIG)

Namens Aflatoun zal Philomena Darku (Programme Manager, Anglophone Africa) een interessante presentatie geven over Aflatoun en de projecten in Kenia. Aflatoun is werkzaam in meer dan 100 landen op het vlak van onderwijskwaliteit, het ontwikkelen van lesprogramma’s, training van leerkrachten en een prijswinnend programma voor sociaal en financieel onderwijs. Anita Joosten, expert bij Women on Wings, leidt de gespreksronde met uw input.

De sociale en financiële educatie van Aflatoun stelt kinderen en jongeren wereldwijd in staat een positieve verandering in hun leven en hun gemeenschap teweeg te brengen, waardoor ze een duurzame toekomst kunnen creëren. Aflatoun leert kinderen en jongeren over hun rechten en verantwoordelijkheden, moedigt hen aan om geld en middelen te sparen en sociale en financiële ondernemingen op te richten, zodat ze hun afhankelijkheid kunnen omzetten in onafhankelijkheid. De organisatie is aanwezig in meer dan 102 landen, werkt samen met meer dan 300 lokale partners en bereikt 10,1 miljoen kinderen.


Aflatoun International creëert onderwijsprogramma's van hoge kwaliteit voor verschillende leeftijdsgroepen, die door lokale partners in de juiste context worden geplaatst en uitgevoerd. Daarnaast worden leerkrachten opgeleid om de kindgerichte, actieve leermethode van Aflatoun te onderwijzen (offline & online), waarbij aan de hand van vijf kernelementen levensvaardigheden en financiële educatie worden gestimuleerd. De organisatie voert ook onderzoeksprojecten uit om de impact, doeltreffendheid en kwaliteit van haar programma's te valideren. Aflatoun is van mening dat alle kinderen over de hele wereld, ook de meest kwetsbare, toegang moeten hebben tot sociale en financiële vaardigheden van hoge kwaliteit die nodig zijn om zich goed te kunnen redden in de 21e eeuw.Anita Joosten zal de verdere gespreksronde leiden. Tijdens en na haar carrière heeft zij zich er op toegelegd haar kennis en werkervaring zoveel mogelijk te delen in nevenfuncties, waarbij zij zich als wereldburger niet beperkte tot één onderwerp of één land. Zij was en is als bestuurslid betrokken bij Particuliere Initiatieven op het vlak van Onderwijs in Zambia en bij de oprichting van een platform voor vrouwelijke ondernemers in Nederland. Zij zet bovendien haar deskundigheid van de financiële sector in als expert bij Women on Wings, waarvoor ze regelmatig naar India reist voor coachingstrajecten.

Anita stelt haar tijd van harte ter beschikking om de gespreksronde over onderwijs in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat u allen de kans krijgt uw vragen aan Philomena van Aflatoun te stellen, ervaringen te delen en met elkaar in discussie te gaan.    

GELD EN ONDERNEMERSCHAP
30 JUNI VAN 13.30 TOT 16.00 UUR
(ENGELSTALIG)

Alexander Rasche, hoofd van het I DO-Team van de Rotterdam School of Management (Erasmus University), opent de laatste gespreksronde met een inleiding. Elk jaar stelt het I DO-team een aantal Consulting Teams samen die werken met een maatschappelijke organisatie aan het oplossen van actuele vraagstukken. Mogelijk kan het team ook iets voor uw stichting betekenen. Tonia Dabwe, internationaal ondernemingsadviseur bij Guide My Growth en tevens oprichter en voorzitter van de Mineke Foundation, leidt deze gespreksronde, waarbij uw ervaringen centraal staan.

De I Do Foundation is in 2020 opgericht door een groep universiteitsstudenten met als doel de kloof tussen onderwijs en sociale impact aan te pakken. Ons vlaggenschipproject, het I Do-programma, biedt businessstudenten van de Rotterdam School of Management de mogelijkheid om tijdens hun studie impact te hebben door teams van studenten te koppelen aan NGO's die actief zijn in ontwikkelingslanden over de hele wereld. Het I Do-programma loopt nu twee jaar en is van een proefproject met 20 studenten uitgegroeid tot een geaccrediteerde cursus die voor meer dan 60 studenten in hun curriculum is geïntegreerd.Tonia Dabwe richtte Guide My Growth (GMG) op als antwoord op de vele vragen die ze kreeg van MKB-ondernemers uit Afrika en Zuid-Azië die op zoek zijn naar financiering om hun bedrijf te laten groeien. GMF adviseert deze ondernemers over hoe ze hun winstgevendheid kunnen verhogen zodat er intern geld vrijkomt voor groeifinanciering.


Verhogen van de winstgevendheid vindt o.a. plaats door meer én meer vermogende klanten aan te trekken, een betere positionering van producten of diensten en effectievere marketing tegen lage kosten. Voor haar adviezen put Tonia zowel uit haar eigen werkervaring in Nederland als de ervaringen die ze heeft opgedaan bij het runnen van haar stichting en het opstarten van sociale ondernemingen in Liberia.


Sinds de oprichting in 2020 heeft Guide My Growth ruim 50 ondernemers begeleid, voornamelijk uit de retail, zakelijke dienstverlening, agribusiness en logistiek. Een kleine 600 ondernemers ontvangt haar business nieuwsbrief. GMG ontwikkelt intussen ook diverse online trainingen voor ondernemers.

 

PLENAIRE DAG
6 JULI

Sara Kinsbergen, gerenommeerd onderzoeker naar Particuliere Initiatieven, zal dagvoorzitter zijn op de plenaire dag. Sara is universitair docent Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies (CAOS) aan de Radboud Universiteit, hoofdopleider van de postacademische opleiding Advanced Master in International Development (AMID) en lid van de permanente commissie ontwikkelingssamenwerking van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. In deze laatste functie adviseert zij regering en parlement op het gebied van buitenlands beleid en internationale vraagstukken. 

Sara verzorgt op de plenaire dag een interessante inleiding over het werk dat wij met z’n allen doen. Kenia is al jarenlang één van de belangrijkste bestemmingslanden voor Nederlandse Particuliere Initiatieven. Op basis van haar jarenlange onderzoek onder Nederlandse Particuliere Initiatieven, onder meer in Kenia, neemt Sara ons mee in de rol die Nederlandse PI’s spelen in Kenia en reflecteert op een aantal ontwikkelingen die plaatsvinden en wat die betekenen voor de rol van deze organisaties.


Na de presentatie van Sara en een korte koffiepauze, geven we het woord aan Marianne Hangelbroek. Zij is verantwoordelijk voor het Partnerships team bij Amref in Nederland. Marianne is een resultaatgerichte, enthousiaste professional met meer dan 20 jaar ervaring in het opbouwen van nieuwe, strategische partnerschappen en uitbreiden van bestaande partnerschappen. Samen met haar team ontwikkelt Marianne nieuwe partnerschappen om financiën, middelen, kennis en expertise te mobiliseren voor Amref's Afrikaanse moederorganisatie om zo een betere gezondheid in Afrika te bereiken.


Na deze presentaties kunnen alle aanwezigen in de binnenstad van Tilburg op eigen gelegenheid lunchen tot 13.30 uur, waarna het middagprogramma start. Burgemeester Weterings van Tilburg ontvangt onze bijzondere gasten, waaronder de Keniaanse ambassadeur Mr. Lawrence Lenayapa. Via Zoom zal eveneens de Nederlandse ambassadeur in Nairobi, Maarten Brouwer, aansluiten. Sara Kinsbergen zal als dagvoorzitter beide ambassadeurs vragen naar hoe zij hun rol zien binnen het werkveld van kleinschalige ontwikkelingssamenwerking.


Vanaf 14.30 uur zullen de gespreksleiders uit de rondes van 29 en 30 juni samen met Sara de uitkomsten van de gespreksrondes gaan evalueren? Welke onderwerpen leven er bij de deelnemers en welke vragen kwamen naar boven? Is er kennisuitwisseling ontstaan tussen experts en deelnemers, maar ook de deelnemers onderling? Hoe hebben de presentaties van onze experts bijgedragen aan het werk van de deelnemers?


Vanaf 16.00 uur gaan we het programma afsluiten met een borrel in het “Werkcafé” van het Stadhuis.

DE ORGANISATOREN VAN DE KENIADAGEN 2022

Lout Molkenboer-Kleintjes is initiatiefnemer van de Keniadagen 2022. Lout is voorzitter van stichting Kibandaongo en sinds 2008 actief in dit gebied in Zuidoost Kenia. Voor Lout en Stichting Kibandaongo staat goede gezondheidszorg in een professionele hygiënische omgeving op de eerste plaats. Wij ondersteunen ons Health Centre door bouw én onderhoud van de gebouwen, onder meer een Delivery Wing, Laboratory, Staff Houses, Toiletten en met de noodzakelijke middelen en adviezen. Door het grote gebied van ongeveer 600 km2 wordt het werk van de stichting steeds breder, denk aan het bouwen van scholen en lokalen voor de 11 primary schools in het gebied, de zorg voor albinokinderen die in boarding op de schoolcompound verblijven tijdens de schooltrimesters en ondersteuning van de vele Self Help Groups. Actueel is de net opgerichte Kibandaongo Women Agriculture Group Initiative (KWAGI) van 100 vrouwen. Wij ondersteunden de gemeenschap eveneens met de bouw van een Multi Functional House. Ondersteuning en professionalisering van de op ons initiatief opgerichte Community Based Organization (CBO) vinden wij erg belangrijk, ook voor de toekomst. Voor meer informatie zie ook www.medischcentrumkenia.nl

Jeannette Veninga ‘Sinds 2019 doe ik de fondsenwerving voor de door mij opgerichte stichting Homa Bay Kenia. Vorig jaar hebben we een keuken op zonne-energie gebouwd voor 139 kinderen van een basisschool. Met een capaciteitsopbouw programma met diverse trainingen is de school in een jaar tijd opgeklommen tot ‘best improved learning environment’ van de regio West-Karachuonyo. Er kwamen 21 kinderen bij en een aantal weduwen helpt nu in de keuken. Onze partnerorganisatie Eduhealth for Children in Kenya doet de projectmonitoring en stuurt een projectassistent aan die ter plekke continue de gemeenschapsparticipatie en informatie uitwisseling verzorgt. Het tweede project is dit jaar gestart met een zoektocht naar water in samenwerking met de Universiteit van Hasselt. Twee studenten zullen het komende jaar het project ondersteunen met een monitoring voor watermetingen. Aangezien klimaatverandering voor grote droogte zorgt, zijn we een onderzoek gestart naar alternatieve vormen van watervoorziening. We werken lokaal samen met een informele lobby-organisatie van ruim 200 mensen Our Water Our Life, die de zoektocht naar water ondersteunen met media aandacht, lobby en support. Naast mijn vrijwillige inzet voor de stichting ondersteun ik start-ups en al bestaande businesses en organisaties bij het aanvragen van subsidies, het schrijven van businessplannen, evaluaties, rapportages en de organisatie van events.’ https://www.sdg4homabay.org  en via mijn Linked In profiel vind je meer info.

Martine Stoppelenburg, directeur van BIS Bureau Internationale Samenwerking, heeft met veel plezier bijgedragen aan de voorbereidingen op de Keniadagen 2022. Martine is sinds 2002 adviseur voor Particuliere Initiatieven, met een expertise in fondsenwerving. Zij werkt met tientallen stichtingen aan de werving van voldoende financiering om projecten te kunnen realiseren en doet dit met veel toewijding. Martine benadert fondsenwerving vanuit kwaliteit en continuïteit: Hoe beter een project onderbouwd is, hoe groter de kans op financiering en een succesvolle uitvoering van het project. Een belangrijk deel van fondsenwerving is het werken aan een hechte relatie met fondsen die bijdragen aan je werk. Vanuit een bescheiden start kan een project geleidelijk groeien, is het beter ingebed en staan impact, duurzaamheid en continuïteit voorop.

Naar aanleiding van het 20-jarig jubileum van BIS schreef Martine dit jaar het boek ‘Samenwerking in Ontwikkeling’. Elke organisatie die aanwezig is op de Keniadagen 2022 krijgt hiervan een gratis exemplaar.